A fogyasztói szokások jelentősen megváltoztak


Az internet

A világon nap mint nap mennek végbe nagy változások. A technikai központú, médiák által uralt világunkban minden nap akarva-akaratlanul mindenkit több információ ér el, mint amennyit eleinknek egész életükben kellett feldolgozniuk. A technika továbbfejlődésével a választék is egyre nagyobb. Eldönthetjük, hol és hogyan akarunk dolgozni. Néhány éve a mobiltelefon és a személyi számítógép még luxusnak számított, ma már a mindennapi élet szükséges része. Húsz éve sincs, hogy még meg kellett állnunk telefonfülkét keresni, ha valaki fel akartunk hívni. A ma rendelkezésünkre álló készülékekkel bárhol telefonálhatunk, lehívhatjuk az e-mailjeinket és egy nap alatt több dolgot intézhetünk el, mint korábban bármikor.
Gazdasági életünkben drámai változásokat figyelhetünk meg. Ahol korábban áthághatatlan határok osztották meg a világot, most megszokottá vált a szabad utazás, a világhálóhoz való hozzáférés, a műholdas telefonálás és virtuális segítők, mindez képessé tesz min arra, hogy világszerte együttműködjünk és kapcsolatba lépjünk egymással. A hagyományos akadályok leomlottak, s mi mindannyian nyílt téren játszunk. ­
Ezen túlmenően a műszaki haladásnak köszönhetően most a korábban csak tehetősebbeknek fenntartott dolgok bárki rendelkezésére állnak, bármelyik fokán áll is társadalmi létrának. A technika étetünk minden területét befolyásolja – ahogyan az üzleteinket lebonyolítjuk, az egészségünket és a jó k­özérzetünket, sőt, még azt is, mily módon keressük meg a kenyerünket vagy hogyan töltjük szabadidőnket.
Az internet a legjobb gazdasággerjesztő, amit valaha is kitaláltak. Az e-commerce, ahogyan ne­vezik, a kényelmesség szinonímája. Manapság az ember online megvásárolhat mindent, amit csak egy üzletben megkapna. Nem csak azt – gyakorlatilag szinte mindenről azonnal in­formációhoz juthat. Ha az embernek valamire szüksége van, ha az ember valamit tudni akar, automatikusan az interneten keresi a dolgokat vagy a válaszokat. A „Google” szó időközben igévé is vált sok nyelvben. Ha valamiről infor­mációt keresünk, egyszerűen bekapcsoljuk az internetet, és németül mondva „googeln”.
A Forrester Research független technikai és piackutató vállalkozás szerint az e-commerce felé vezető trend minden évben erősödik, és 2010-ig előreláthatóan 329 milliárd dolláros bevételt ér el.
Az iparosodás korszakát minden más találmá­nynál nagyobb mértékben vitte előre az autó, a világgazdaságot is nagy fordulatszámra túrázva fel. A városok egyre jobban terjeszkedtek. Új lakónegyedek épültek, új munkahelyek létesül­tek. Ami az autó az iparosodás korában volt, az az információ korszakában az internet.
Ne feledjék – itt az egész civilizációt érintő változásokkal van dolgunk! Az autó csak a kezdet volt lényegesen nagyobb dolgok előtt. Először jött az autó – azután az autópályák ­azután kereskedelmi repülőutak sugárhajtású repülőgépekkel – azután a Holdra szállás és az űrkutatás.

A közvetlen értékesítés

Az igaz, hogy az internet egy nagyon hasznos és hatékony eszköz. Talán a legjobb eszköz, amit valaha is feltaláltak, mégsem szabad elfelej­tenünk, hogy egy eszköz még mindig azért van, hogy az ember életét gazdagítsa. Nézze meg a közvetlen értékesítéseket – ezek töké­letesen példázzák azokat á vállalkozásokat, amelyeknél a high-tech és a szoros kapcsolat a lényeg. A közvetlen értékesítés rendszere több mint száz éves. A célból alakították ki, hogy kapcsolatokat teremtsenek a vállalatok és a fogyasztók között az áruk és szolgáltatások árának csökkentése érdekében. A közvetlen ér­tékesítés azért működik, mert mi mindnyájan szívesen vesszük, ha valakitől közvetlen kapcso­latban jó tanácsokat és ajánlásokat kapunk. Az egészségünk javítására szolgáló új termékekről szívesen hallunk olyan emberektől, akik maguk is kipróbálták ezeket a termékeket, maguk is érezték a hatásukat.
A direkt marketing erős növekedésének egyszerű a magyarázata: A fogyasztók magatartását egyre in­kább a begubódzás és a családközpontúság jellem­zi. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztó egyre többször él azzal a lehetőséggel, hogy otthoni környezetében szolgáltassa ki magát, illetve hogy oda szállítsanak neki. A jövő fogyasztói magatartása tehát teljes egé­szében megfelel a direkt marketing sajátosságainak.
Miközben tehát az utóbbi években a hagyományos kereskedelem, mint ahogyan az egész gazdaság is, egyre stagnál, a direkt marketinggel foglalkozó cé­gek forgalma folyamatosan, átlagon felüli mérték­ben nőtt.
Az e-networking cégek felismerték a technológiai átalakulást, és felhasználják az internetet arra, hogy ügyfeleket nyerjenek, és optimálisan foglalkozzanak velük. Ezen rendkívül fejlett cégek értékesítési part­nerei így drága időt takarítanak meg, amit aztán a csapatuk felépítésére fordíthatnak. Az internet segít­ségével így a legrövidebb időn belül milliónyi új ügyfelet találnak, optimálisan ellátva és megtartva őket.
A közvetlen értékesítésben kiváló minőségű ter­mékeket forgalmaznak.
A kiskereskedelem sem a fogyasztó által kívánt minőséget, sem a tanácsadá­si minőséget nem tudja nyújtani, ezért egyre több fogyasztó dönt amellett, hogy a direkt marketing ügyfelévé válik.

Szóljon hozzá