Vitalitás és anyagi biztonság


A WellStar International 2003-ban egy vízióval alapult. Utat akar mutatni az embereknek ahhoz, hogy elérjék a legfon­tosabb célt az életben: egészségesek, vitálisak, szépek és fittek legyenek egészen idős korukig.
Ámbár az ipari országok manapság olyan gazdagok, mint korábban soha, és minden luxus magától értetődőbb, mint bármikor volt, a legfontosabb célt elvesztették a szemük elől az emberek: hogy egészségesek maradjanak, és hogy testüket vitálisan, fitten tartsák.
Egészség nélkül semmi nem ér semmit, a világ egyetlen gyógyszere sem tudja ellensúlyozni, ha a szervezetet éveken keresztül elhanyagolják. Egyre többen akarnak gondot fordítani a megelőzésre, hogy az idős kort egészségesen, aktívan élhessék meg. Európa a maga mintegy 680 millió lakosával a wellnesságazat és a WellStar számára óriási piacot jelent – ez a legjelentősebben növekvő piac.

A termékvízió

Természetes vitálanyagok, teljes szélesség, kedvező ár

Forgassuk egy kicsit vissza az idő kerekét. Oda, amikor a WellStarnál minden elkezdődött. A tör­ténetben ennek a résznek a középpontjában dr. Keywan Grashoff, elismert orvosnő áll.
A természetgyógyászat iránti érdeklődése csa­knem négy évtizeden át egyre intenzívebb lett. Egyre inkább az lett a meggyőződése, hogy a modern orvostudomány sokrétű eszköztára és módszerei dacára egyre többen betegszenek meg egyre fiatalabb korban.
Ez a körülmény egyrészt újra és újra megdö­bbentette, másrészt arra ösztökélte, hogy meg­találja az okát. Kutatásai során rájött, hogy „az összes betegség 8o százaléka hiányjelenség“. A hiányjelenségek, amelyeket az embereknek le kell küzdeniük, közvetlen összefüggésben vannak egy másik jelenséggel. Dr. Grashoff szerint ugyanis mai táplálékainkban rémítően csökken a vitála­nyag-koncentráció. Olyan élelmiszerek, amelyek 1o-15 évvel ezelőtt még teli voltak vitálanyagok­kal, mára akár azok 8o százalékát is elveszítették. Amikor dr. Grashoff 2ooo-ben első ízben vetett egy pillantást az akkoriban még gyermekcipőben járó wellnesspiacra, gyorsan rájött, hogy a legtöbb termék a „vitálanyagok viszonylag szűk skáláját” tartalmazza. Csak vitaminokat vagy csak enzime­ket tartalmaztak, de nem volt egységes kiindulási pontjuk ahhoz, hogy az egészséget szolgálják. A vitálanyagok teljes hatása csak akkor bonta­kozik ki, ha közösen alkalmazzák őket, tehát a vitálanyagok kölcsönösen kiegészíthetik egymást, ami által hatásos összkompozicióvá illesztődnek össze.
Dr. Grashoffnak van egy víziója, egy álma: „Minden ember számára, a kispénzűek számára is, legyen lehetséges az egészséges élet.” De ha valakinek akár tíz terméket kell egyszerre szednie, hogy vitálanyag-szükségletét teljes egészében fedezhesse, kisboltnyi vitálanyagterméket kell beszereznie. „Ez nem csak rendkívül körülmény­es, hanem mindenekelőtt megfelelően drága is. Nem kis összeg havonta háztartásonként és sze­mélyenként két-háromszáz eurót megelőzésre és wellnessre költeni.”
Dr. Grashoffban megszövegeződött a kérdés: „Csak a gazdagok számára legyen elérhető az egé­szség? A wellness emiatt csak azok témája, akik megengedhetik maguknak? Az egészség tehát mégis a két osztályra bomló társadalomban két osztályra bomló egészségügy kérdésé lenne?” Ter­mészetesen! Az orvosnő tudta, hogy az emberek egyrészt egészségesek akarnak maradni, másrészt „egyre kevesebb a pénzük.
Így kezdett érlelődni a célkitűzése, a vízíója: Az egészség legyen mindenki számára megfizethető! Kutatást végzett, érdeklődött, anyagot gyűjtött.
Mindebből levonta a központi következtetést a jövőbeli munkájához: „Az embereknek a jövőben nem még több gyógyszerre van szükségük, ha­nem újra természetes vitálanyagokra, melyek a szervezetet védik és fitten, egészségesen tartják, hogy eleve ne betegedjen meg.”

A marketingvízió

E-networking közvetlenül az ügyfélhez!

A remek termék azonban, sajnos, még a fél sikerhez sem elég. A kérdés az, hogy hogyan akarják értékesíteni.
Dr. Grashoff egyenesebb utat keresett a vásár­lók felé, biztos akart lenni benne, hogy a vevő a lehető legjobb terméket a lehető legjobb áron kapja meg.
A sikerhez vezető út a csúcstermék, azaz a Green Gold, és az értékesítési forradalom, az e-networking ötvözete.
Az e-networking a köz­vetlen internetes értékesítés egyik változata, az USA-ban alakult ki. Az e-networking nagyjai ott olyan cégek, mint a Dell-Computer, Amazon vagy a Quixtar, az Amway csoport leányvállalata. Az utóbbiak az első hét éven belül milliárdos forgal­mat bonyolítottak le e-networkinggel, a modell tehát bizonyítottan működik.
Az e-networkingnek van egy óriási előnye a ha­gyományos network marketinggel szemben: A termékeket az interneten keresztül közvetlenül a végvásárlókhoz juttatják el.
Ez azt jelenti, hogy az értékesítési partner már csak ajánlja a terméket, sok személyes végvásárló­ja számára nincs szüksége többé áruraktárra. Nem kell a termékeket eladnia vagy terítenie, mert a vásárló közvetlenül a WellStarnál rendeli a ter­mékeket a WebStaron keresztül. Nincs árur­aktár, nincs bérleti díj, nincsenek alkalmazottak. Ennek köszönhetően e-networkinggel a partnerek az első hónaptól kezdve nyereségesen dolgozhat­nak.
A Webstar minden felhasználónak és különösen a WellStar ügyfeleinek közvetlen utat kínál a jobb vitalitás és fitness eléréséhez – ideális eszköz a WellStar értékesítési partnerei számára, hogy új ügyfeleket nyerjenek és hosszú ideig megtartsák őket. A WebStar ezenfelül minden ügyfélnek fel­kínálja a lehetőséget, hogy a Webstar-portálon azonnal megvásárolja a neki megfelelő WellStar termékeket. Laura vezetésével és izgalmas 3D animációval ingyen jár hozzá a szolgáltatás és a tanácsadás a táplálkozás, a fitness és a stressz területén. Ezáltal az ügyfél jobban megérti az egészséggel és a fitnessel kapcsolatos dolgokat, és a bizalma is nő.

A szolgáltatásvízió

Csúcsár - csúcsminőség - csúcsszolgáltatás

A WellStar már régen a jövőre orientáltan dol­gozik. De az értékesítés csak akkor működik, ha a háttérirodában rendben mennek a dolgok. A sikerre nézve kontraproduktív, ha az ügyfélnek hetekig kell várnia a megrendelt árura, ha a vállat­ vonatkozásban nem jó a szerviz és az adminisztráció kibillen az egyensúlyából.
Sok ágazatban a tanácsadók általában nem kerülnek tényleges kapcsolatba a végvásárló­val. Szolgáltatásokat alig kínálnak. A vásárló legtöbbször kénytelen maga felkeresni a tanácsadót, hogy hozzájusson a termékhez, mert a legtöbb tanácsadónak nincs kedve néhány euroért kimenni a falvakba az áruval. Sokaknak ez az üzlet semmit nem hoz a konyhára, ezért nem is stabil.
A WellStar innovatív marketing- és termékkoncepcióra épít. A Webstar az egész világon újdonság, sőt, szinte forradalom, mégpedig nem is csak a közvetlen értékesítésben.
A Green Gold nevű mikroalgás ital és természetes energiaitalok, mint a Kineto és a Genio, valódi innovációk a New Wellness piacon, és időközben milliós darabszámban eladott, menő termékek. Megfelelnek a korszellemnek. Úgy hatásuk minőségét, mint az ár-teljesítmény viszonyt tekintve hosszú távon teljesen a konkurencián kívül fut.
Az online személyes Vitality Coaching program egyszerűen működik, és mindenki számára ingyenes. A WebStarral és WellStar termékekkel ügy­felek millióinak segítenek abban, hogy egészségesek, fittek és vitálisak maradjanak.

Szóljon hozzá