Törődni kell a megelőzéssel és a kezeléssel


Az egészségügynek túl kell lépnie a tüneti megoldásokon

A legfrissebb egészségügyi felmérés szerint a magyar la­kosság 41,7%-a állítja, hogy valamilyen krónikus megbe­tegedésben szenved.
Az adatok közötti össze­függések azonban mutatnak érdekességeket is. Azoknak, akik jónak ítélték meg egészségi állapotukat, és nincsenek komolyabb pana­szaik, közel 30%-a később úgy nyilatkozott, hogy van valamilyen tartós (krónikus) betegsége. És fordítva: azok közül, akik előzőleg úgy nyi­latkoztak, hogy ugyan meg­felelő az egészségi állapo­tuk, de vannak komolyabb panaszaik is, egynegyedük később azt állította, nincsen tartós, krónikus betegsége.
A kutatás szerint a válasz­adók 36%-a érzi magát veszé­lyeztetettnek a következő öt év során a szív- és érrendsze­ri megbetegedésektől, míg az onkológiai jellegű betegségektől csupán 12.1%-uk tart. A hazai adatok alapján ugyanakkor minden második ember halálát valamilyen szív és érrendszeri megbetegedés okozza, mely éppen a kétszerese a daganatos betegségekben elhunytak számának.
A közvélemény-kutatás adatai szerint a megkérde­zettek 42%-a valamilyen krónikus betegség meglété­ről számolt be, ebből a 40-59 éves korosztály kö­zel fele jelezte, hogy tartós, krónikus egészségügyi problémái vannak. Mind­ezt alátámasztja az a sta­tisztikai adat is, amely szerint az EU születéskor vár­ható egészséges életttartamának átlaga 64,5 év, Ma-gyarországon ez 53 év.
A kutatási eredmények ismeretében a Royal Phi­lips Electronics kerekasz­tal-beszélgetést kezdemé­nyezett a sajtó képviselői­vel. Benedikt Laux, kelet­közép-európai és adriai ré­gióigazgató több trendet is felvetett, így többek között azt, hogy a Föld lakossága eddig ismeretlen gyorsa­sággal öregszik; 2000-ben a hatvan év felettiek száma már megközelítette a 600 millió főt, amely 2006-ra körülbelül 700 millióra emelkedett.
A szám 2050-re valószí­nűleg meg fog háromszorozódni, hiszen addigra gya­korlatilag 2 milliárd ember tartozik majd a hatvan fe­lettiek kategóriájába. Kö­vetkezésképpen 2100-ra a fejlett világ fele krónikus betegségekben fog szen­vedni.
Szabó Z. Levente
(Metropol)

Az egészségügynek túl kell lépnie a tüneti meg
A legfrissebb egészségügyi felmérés szerint a magyar la­kosság 41,7%-a állítja, hogy valamilyen krónikus megbe­tegedésben szenved.Az adatok közötti össze­függések azonban mutatnak érdekességeket is. Azoknak, akik jónak ítélték meg egészségi állapotukat, és nincsenek komolyabb pana­szaik, közel 30%-a később úgy nyilatkozott, hogy van valamilyen tartós (krónikus) betegsége.És fordítva: azok közül, akik előzőleg úgy nyi­latkoztak, hogy ugyan meg­felelő az egészségi állapo­tuk, de vannak komolyabb panaszaik is, egynegyedük később azt állította, nincsen tartós, krónikus betegsége.A kutatás szerint a válasz­adók 36%-a érzi magát veszé­lyeztetettnek a következő öt év során a szív- és érrendsze­ri megbetegedésektől, míg az onkológiai jellegű betegségektől csupán 12.1%-uk tart. A hazai adatok alapján ugyanakkor minden második ember halálát valamilyen szív és érrendszeri megbetegedés okozza, mely éppen a kétszerese a daganatos betegségekben elhunytak számának.A közvélemény-kutatás adatai szerint a megkérde­zettek 42%-a valamilyen krónikus betegség meglété­ről számolt be, ebből a 40-59 éves korosztály kö­zel fele jelezte, hogy tartós, krónikus egészségügyi problémái vannak. Mind­ezt alátámasztja az a sta­tisztikai adat is, amely szerint az EU születéskor vár­ható egészséges életttartamának átlaga 64,5 év, Ma-gyarországon ez 53 év.A kutatási eredmények ismeretében a Royal Phi­lips Electronics kerekasz­tal-beszélgetést kezdemé­nyezett a sajtó képviselői­vel. Benedikt Laux, kelet­közép-európai és adriai ré­gióigazgató több trendet is felvetett, így többek között azt, hogy a Föld lakossága eddig ismeretlen gyorsa­sággal öregszik; 2000-ben a hatvan év felettiek száma már megközelítette a 600 millió főt, amely 2006-ra körülbelül 700 millióra emelkedett.A szám 2050-re valószí­nűleg meg fog háromszorozódni, hiszen addigra gya­korlatilag 2 milliárd ember tartozik majd a hatvan fe­lettiek kategóriájába. Kö­vetkezésképpen 2100-ra a fejlett világ fele krónikus betegségekben fog szen­vedni.
Szabó Z. Levente

Szóljon hozzá