Üdvözöljük a jövő sikerpiacán!


Világunk éppen most három trend kombinációját éli át: az internet fejlődését, a wellnesshez való vonzódást és az otthoni munkavégzés előretörését.

Az internet

A technikai központú, médiák által uralt világunkban minden nap akarva-akaratlanul mindenkit több információ ér el, mint amennyit eleinknek egész életükben kellett feldolgozniuk. A technika továbbfejlődésével a választék is egyre nagyobb. Eldönthetjük hol és hogyan akarunk vásárolni vagy dolgozni. Néhány éve a mobiltelefon és a személyi számítógép még luxusnak számított, ma már a mindennapi élet szükséges része. Ahol korábban áthághatatlan határok osztották meg a világot, most megszokottá vált a szabad utazás, a világhálóhoz való hozzáférés, a műholdas telefonálás és a virtuális segítők, mindez képessé tesz minket arra, hogy világszerte együttműködjünk és kapcsolatba lépjünk egymással.
Ezen túlmenően a műszaki haladás­nak köszönhetően most a korábban csak a tehetősebbeknek fenntartott dolgok bárki rendelkezésére állnak. A technika életünk minden területét befolyásolja – ahogyan az üzleteinket lebonyolítjuk, az egészségünket és a jó közé­rzetünket, sőt, még azt is, mily módon keres­sük meg a kenyerünket vagy hogyan töltjük a szabadidőnket.

Közösségi portálok térhódítása

Az Internetet már most rengeteg ember használja.  A közösségi oldalak népszerűségének kezdete pár évre vezethető vissza. Jelenleg közel egymilliárd ember regisztrált valamilyen közösségi oldalra. Már ma vannak olyan országok, ahol az emberek több időt töltenek el ilyen közösségi oldalakon, mint a TV előtt. Ön mennyi időt jósol még a Tv reklámoknak?
A közösségi oldalak teljesen megváltoztatják a kommunikációról és a médiáról kialakított eddigi képünket. Pár éven belül több milliárd ember kezdi és végzi a napját valamilyen közösségi portálon.
Mi történne, ha ez a több milliárd ember nemcsak, ismerkedne, kommunikálna, szórakozna a közösségi oldalakon, hanem vásárolna is? Hamarosan megtudja…

Internetes kereskedelem

Az e-commerce, ahogyan ne­vezik, a kényelmesség szinonímája. Manapság az ember online megvásárolhat mindent, amit csak egy üzletben megkapna. Nem csak azt – gyakorlatilag szinte mindenről azonnal in­formációhoz juthat. Ha az embernek valamire szüksége van, ha az ember valamit tudni akar, automatikusan az interneten keresi a dolgokat vagy a válaszokat.
A tizen-, huszonéves korosztály az interneten játszik, szórakozik, az interneten társalog, ismerkedik, az interneten keres, tájékozódik. Hol fog vásárolni 5-10 év múlva? Az interneten.
A Dell számítástechnikai cég felvitte a számítástechnikát az internetre. Ezzel a világ legnagyobb számítástechnikai cége lett, éves forgalma meghaladja z 50 milliárd dollárt. A Wellstar a jóval nagyobb wellness piacot viszi fel az intenetre. És ez csak az első lépés…
Tudja, hogy az internetes értékesítés 75%-a ajánlás útján történik? Nem Tv-hirdetések, vagy bannerek. Az internet pár éven beül teljesen átalakítja a kereskedelemről és a marketingről kialakított képünket.
Ismeri a mondást: a nagy halak megeszik a is halakat. Az internetre ez már nem igaz, a gyors halak eszik meg a lassúakat. Ön melyik csoportba tartozik? Dönt és lép vagy kivár?
A mai inter­netes vállalkozók tudják, hogy az e-commerce segít az információk gyorsabb megtalálásában, a termékek vásárlásának könnyítésében, és egé­szében véve az életminőségünk javításában.
Az önálló vállalkozóvá válással kapcsolatban a legnagyobb mítoszok egyike ez a gyakran ismételt klísé: „Ahhoz, hogy pénzt tudj csinálni, pénzre van szükséged.” Ezt a kifogást gyakran hallani olyan emberektől, akik okot keres­nek arra, hogy olyanok maradjanak, amilyenek: függő foglalkozásúak és kispénzűek.
De a pénzhiány soha nem volt elfogadható mentség egy sikertelen üzlet alapításához – ma pedig, amikor a nagy teljesítményű technika annyira jól elérhető és olcsó, még kevésbé az. Minden, amire ma szükség van, annak a felis­merése, hogy megfelelő időben a megfelelő helyen kell lenni, és akkor már csak akarni kell: kihasználni a történelem legnagyobb gazdasági forradalma által nyújtott esélyt.
Korábban a hozzájutás előtti akadályok túl magasak voltak, de most ezek az akadályok eltűntek. A internet eltüntette őket. Bárki otthonról vállalkozást alapíthat, és az internet óriási hatalmát használhatja cége felépítéséhez. Az e-com­merce az az előnyt nyújtja, hogy nem kell nagy készleteket tartalékolni, nincs szükség alkalma­zottakra és nem keletkeznek közös költségek.

Otthoni munkavégzés

Száz éve gyakorlatilag lehetetlen volt, ho­gy valaki milliomossá váljon. Gazdasági szemszögből nézve elvben két osztály létezett: a gazdagok, meg a maradék. Az elmúlt év­tizedekben azonban az emberek lassacskán felismerték, hogy rossz rendszerben éltek. Sokan rájönnek, hogy csupán egy munkahellyel már nem tudják biztosítani anya­gi jövőjüket.
Mindannyian két lehetőség közül választha­tunk, úgy dönthetünk, hogy továbbra is függő foglalkozást űzünk, így csak korlátozottan befolyásolhatjuk az életünket és amit az életben elérünk.­ De úgy is dönthetünk, hogy függetlenek leszünk. Teljesen megszabadulva attól, hogy valaki ellenőrize a jövedelmünket. A saját választás szabadsága- a szabad döntés az időnkről. Manapság nem a véletlen műve, hogy valaki milliomosos lesz-e, hanem a saját akaraté. Ahhoz, hogy valaki új korszakunkban meggazdagodhasson, előre kell pillantania a jövőbe, ennek a jövőnek a nagy része pedig az internet népszerűségében rejlik.

Wellness

Lehet akár 15-20 vitális évvel több, lehet akár 4-6 óra energiával több, lehet néhány kilóval kevesebb. Egyre több ember válasza: igen. A wellness nagyobb lesz, mint a számítógép és az autóipar együttvéve. A wellness piac a leggyorsabban fejlődő piacok egyike. Egyre több ember ismeri fel, hogy a megélt éveinek száma és minősége javarészt az életmódján múlik. Hogyan él, hogyan táplálkozik, mozog-e elegendőt, hogyan hárítja el a modern életvitel időzített bombáit.
Éppen ezért korunk további megatrendje a wellness, mely iránt rendkívül nagy érdeklődés. Ez a piac az Egyesült Államokban naponta 200 millió dollárral bővül. Amennyiben új piacokat vagy üzletágat keres, úgy mindenképp javasol egy olyan piacba fektetni energiáit, amely felfutó, teret biztosít az újonnan érkezőknek.
Bill Gatest, a világ egyik leggazdagabb emberét megkérdezték, hogy ha ma kellene elindulnia, akkor azt milyen területen tenné. A válasz: a wellness területén. Ön mit válaszolna egy hasonló kérdésre?
A wellness 500 milliárd dolláros forgalmat elérő ipar, a fogalmat általában a test és a szellem egészsé­ges egyensúlyának leírására használják, amely egyensúly általánosan jó közérzethez vezet. Jelenleg évente több mint kétbillió dollárt fordítanak a betegségek tüneti kezelésé­re. A múltban csak nagyon keveset költöttek a megbetegedés megakadályozására. A wellness trendje változtat ezen.
Az emberi szervezetnek naponta 13 vitamint, valamint bizonyos ásványokat kell felvennie a normális működéshez. A legtöbb ember mess­ze nem fogyasztja el az ezekből az anyagokból szükséges napi mennyiséget, s ezért vitamin­hiányban szenved. Ennek tünetei például a han­gulatingadozás, gyengeség, ízületi fájdalmak, gyenge látás és még sok egyéb. Idővel a hiány súlyosabb egészségi problémákhoz vezet, mint például szívbetegségekhez, rákhoz stb.
Ma az embereket jobban érdekli az, hogy egé­szségesek maradjanak, mint hogy egyszerűen csak reagáljanak a megbetegedésre. A betegségek megelőzésével is hasonló a helyzet – már jó ideje létezik, de csak most lett iránta nagyobb az érdeklődés.
Az emberek, akik nem csak emlékezni szeretnének arra, milyen érzés volt fiatalnak lenni, hanem továbbra is fiatalnak szeretnék érezni magukat, nagy gazdasági hatalmat jelentenek. Készek is pénzt költeni olyan termékekre és szolgáltatásokra, amelyek segítségével egészségesebbnek, aktívabbnak, energikusnak és fiatalabbnak érzik magukat. A „wellnessmozgalom” ezenfelül a fiatalabb korosztályoknál is igen kedvelt. Az X és Y ge­nerációk egyre inkább tudatában vannak annak, milyen hosszú távú következményekkel jár az egészség elhanyagolása, és egyre nagyobb mértékben érdeklődnek az ilyen információk iránt. A megelőzés érdekében cselekedni „cool” lett, és ezek a fiatalabb emberek minden évben egyre több pénzt költenek olyan termékekre, amelyek segítenek abban, hogy tovább és egé­szségesebben élhessenek.

Online közvetlen értékesítés

Jelenleg a lakosság 9o százaléka rendelkezik otthonában internetes hozzáféréssel és 3o százalékuk az interneten ke­resztül vásárol wellnesstermékeket, de emellett fontos szerepe van az emberek közötti kapcsolatnak is. Minden vállalkozás emberekből és emberek által él. Mindegy, hogy Ön termékeket, például cipőt vagy zuhanysapkát, vagy szolgáltatáso­kat, például telefonálást vagy hosszú lejáratú kölcsönöket kínál fel, üzletében még mindig mindenekelőtt emberekkel van dolga. Mindegy, hogy Ön olyan vállalkozó-e, akinek a címe ténylegesen létező épületet jelent, vagy olyan, akinek az „e-gazdaságban” új, internetes címmel bíró vállalkozása van – az üzleteit még mindig emberekkel bonyolítja le. Bármilyen területen tevékenykedik is az üzle­tével, a sikere attól függ, mennyire jól tud az emberekkel kommunikálni, mennyire jól tudja meghallgatni őket, tud nekik segíteni, valamit eladni, tanítani, mennyire tudja inspirálni, be­vonni és szeretni őket.
A közvetlen ér­tékesítés azért működik, mert mi mindnyájan szívesen vesszük, ha valakitől közvetlen kapcso­latban jó tanácsokat és ajánlásokat kapunk. Az egészségünk javítására szolgáló új termékekről szívesen hallunk olyan emberektől, akik maguk is kipróbálták ezeket a termékeket, maguk is érezték a hatásukat.
Ha vállalkozásalapításról van szó, a közve­tlen értékesítés keretében tevékenykedő cég alapítása egész sor előnyt jelent. Az alapító maga határozhatja meg a munkaidejét és az elvégzendő munka mennyiségét. Dolgozhat tel­jes vagy részmunkaidőben, ahogy a legjobban tetszik. Anyagilag függetlenné válhat és új ké­pességeket szerezhet, miközben személyisége továbbfejlődik. A közvetlen értékesítésben szert tehet passzív jövedelemre – ez a képességektől vagy a nettó forgalomtól függetlenül, rendsze­resen ismétlődő bevétel.
Az online közvetlen értékesítés sikere ér­dekében azonban néhány alapvető dolgot fi­gyelembe kell vennie annak a vállalkozásnak a kiválasztásánál, amelyikkel együtt akar működni.  Először is egy tapasztalt vállalkozást kell keresni, amely a szükséges támogatást nyújtja Önnek, ehhez pedig párosuljon az üzleti tevékenység űzéséhez szükséges bevált rendszer. Újdonsült vállalkozóként időt és pénzt takarít meg, ha bevált és sikeres rendszert alkalmaz, amely me­gadja, hogyan kell vezetni a vállalkozást. Ott már fordítottak időt arra, hogy megtalálják, mi működik, mi nem, és aki megfogadja a tanác­sot, az üzletében sokkal gyorsabban haladhat, mint mások, akik mindenáron ragaszkodnak a saját módszerük kipróbálásához.

WellStar International

Mi történne, ha egy helyen ismerkedne, levelezne több millió ember? Ez a több millió ember vásárolhatna is? Ez a több millió ember olyan árakat érne el mint még senki? Akkor Ön hol vásárolna? A Webstar-ban.
A WellStar esély háromszorosan biztos, his­zen a WellStarnak sikerül kombinálnia az úttörő teljesítményt és az internet hatalmát a wellnessipar haladásával és a közvetlen értékesítés stabilitásával.
A WellStart az teszi ilyen egyedülállóvá, ho­gy sikerült a wellnessiparban egy rést kitöltenie. Eddig a sztárok és a különösen gazdag emberek előjoga volt, ho­gy személyes edzőt, egészségi és étkezési tanácsadót fogadjanak fel. Eddig a legtöbb ember magára maradt, egyedül kellett megtalálnia, mit tehet saját magáért a wellness illetően. Emiatt gyakran csalódtak, elvesztették a reményt. A WellStar változtatott ezen, mindenki számára megfizethetővé téve a wellnesstanácsadást. Ezt a világ első virtuális személyi 3D tanácsadó programja  tette lehetővé, a WebStar.
A WellStarnak köszönhetően a személyes wellness és fitnesstanácsadás bárki számára lehetséges, függetlenül a társadalmi állásától. A WellStar lehetővé teszi a személyes egészségi célok tervezését, sőt saját online tanácsadót ad mindenki mellé, hogy ne lépjen le a well­ness útjáról.

Ön is részesülhet mindebből!

Ön mit válaszolna a következő kérdésekre? Lehet havi 100 ezer Ft-al több? Szeretne egy olyan vállalkozást, ahol a bevétele 2 évente megduplázódik? Szeretne résztulajdon egy több milliárd eurós cégben?
Ha Ön ráébredt arra, hogy a hagyományos egészségügyi ellátórendszer kimerült, mindenkinek magának kell gondoskodnia egészségéről, nagyobb hangsúlyt érdemes fektetni a megelőzésre és szeretne változtatni, akkor most megteheti a WellStar segítségével!
Mi megmutatjuk Önnek mit és hogyan tegyen ahhoz, hogy egészségesebb, sikeresebb, elégedettebb és gazdagabb legyen.
Érdekli egy jövedelmező mellékállás, amely, ha Ön is úgy akarja, később  főállásává válhat? Akkor Ön jó helyen jár. Vegye fel velem a kapcsolatot vagy csatlakozzon a Webstarhoz! A Webstar használata teljesen ingyenes és nem kötelez vásárlásra. Próbálja ki!

Regisztráció a WebStarba!

A linkre kattintva vagy a REGISZTRÁCIÓ MENÜ segítségével a WebStar oldalára kerül ahol ki kell töltenie a regisztrációt. Ezután a megadott e-mail címére kap egy levelet. Ez tartalmazza azt a 6 jegyű kódot, amit jelszóként, az első belépésnél kell használnia. Ezt a jelszót belépés után megváltoztathatja. Ezután Laura elkalauzolja Önt a Webstarban.

Szóljon hozzá